תמונה קוראת ספר.jpg

ספרים

academy.png

Building Gender Equity in the Academy: Institutional Strategies for Change by Sandra Laursen and Ann E. Austin (2020)

למרות עשרות שנים של מאמץ לפתור את תת הייצוג לנשים בדרגים הבכירים באוניברסיטאות הנושא לא נפתר.

 

בספר זה הכותבות מציעות גישה מעשית המתבססת על נתונים, נתונים ליצירת מוסדות המטפחים ידע רלבנטי. בהתמקדות בתחומי STEM, שבהם הפער בייצוג בולט במיוחד ביותר, לורסן ואוסטין מתחילות בתיאור הצורך בגישה כלל מערכתית לשם יצירת שוויון מגדרי.

 

באמצעות ניתוח של סיפורי הצלחה בקרב מכללות ואוניברסיטאות ספציפיות ברחבי ארה"ב, הן מציעות שתים עשרה אסטרטגיות בהן השתמשו המוסדות כדי ליצור סביבות עבודה כוללניות יותר המאפשרת לנשים להתקדם ולהצליח.

https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/building-gender-equity-academy

METOO.png

ME TOO# באקדמיה בישראל?!

פרופ' רחל ארהרד, הוצאת סטימצקי

אם שיעור ההטרדות המיניות באקדמיה דומה לשיעורן בארגונים אחרים, גבוה או נמוך ממנו?

מי מטריד את מי? מדוע סטודנטיות שחוות הטרדה מינית אינן מתלוננות? האם יש לפרסם את שמו של פרופסור שנמצא אשם בהטרדה מינית? האם ללחוץ על הדוקטורנטית שהוטרדה מינית להגיש תלונה נגד המנחה שלה?

מהו תפקיד המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) במניעת הטרדות מיניות באקדמיה? האומנם הקרנת סצנות של מעשי אונס אלימים בחוג לקולנוע היא בגדר "חופש אקדמי"?

למי נתונה מחויבות הנציבה למניעת הטרדות מיניות: למוסד או למוטרדת? מהי השפעת הרשתות החברתיות על התמודדות הנהלות המוסדות עם ההטרדות המיניות?
שאלות אלה ורבות אחרות נבחנות לעומק בספר המקורי שנכתב על ידי פרופ' רחל ארהרד.

 

ייחודו של הספר בהתבוננות אינטרדיסציפלינרית – סוציולוגית, פסיכולוגית, היסטורית, משפטית, ארגונית, פוליטית – בתופעת ההטרדות המיניות באקדמיה. הפרספקטיבה הרחבה המוצגת בספר הינה בת יישום מעבר לאקדמיה, במוסדות ובארגונים שונים. מבנה הספר על שלושת שעריו מספק תבנית שלתוכה כל ארגון וארגון יכול לצקת את התכנים הייחודיים לו.

prof.png

Women Professors Who Makes It and How? Diezmann, Carmel and Grieshaber, Susan (2019)

הספר מעלה את המודעות לאופן קבלת ההחלטות של נשים בתחילה ואמצע הקריירה האקדמית בנוגע ללימודים, עבודה ומשפחה והשפעתן על התקדמות הקריירה שלהן.  

בנוסף, הוא מציג זרזים  וחסמים להצלחת נשים באקדמיה, בוחן את מועדוני הגברים ( "The boy club ") והשפעתן על קריירת הנשים באקדמיה, מספק מחקרי מקרה של פרופסוריות ומציע דרכים לתמיכה בהתקדמותן של נשים לדרגת פרופסור.

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-981-13-3685-0

Supervising to inspire doctoral.png

Supervising to Inspire Doctoral Researchers

Pam Denicolo, Dawn Duke and Julie Reeves

נשות ואנשי אקדמיה מקבלים מעט מאוד הכשרה שוטפת למתן תמיכה לדוקטורנטים. לאור זאת, ספר זה נותן מענה לצרכי מנחים פוטנציאליים ועכשוויים של דוקטורנטים,

על ידי מתן הנחיות בנושא:

• עיסוק בתהליך בחירת החוקרים ופיתוח ציפיות תואמות,

• זיהוי סגנון ההדרכה היעיל ביותר ותפקידך בעיצוב כישורי התלמידים.

• כיצד תוכלי לתרום להתקדמות התלמידים ולשיטות הרפלקציה שלך.

• תפקידך בשלבי הערכה אחרונים, וכיצד תמיכתך יכולה להגיע מעבר ללימודיהם.

 

באמצעות מגוון רחב של תיאורי מקרה רב תחומיים, תוכלו למצוא הנחיות בעלות ערך כיצד לתמוך בתלמידים שלכם ולהיות מוסמכים בתהליך.