אפיק באקדמיה כנסים 2.jpg

כנסים והרצאות מוקלטות

21.6.2022

כנס קידום חוקרות צעירות באקדמיה: מודלים חדשניים

האקדמיה הצעירה הישראלית והועדה לתכנון ותקצוב.  

דוברות מרכזיות: פרופ' יונינה אלדר, פרופ' תמי גיגר, פרופ' מונא חורי כסאברי, פרופ' רחל ארהרד, Prof. Sandra Laursen.   

08.3.2020

אקדמיה ומגדר

מפגש שני במסגרת סדרת מפגשים בנושא ממשק אקדמיה חברה בישראל,
מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, בשער 
קהילה אקדמית למען החברה בישראל, 
מכון ון ליר בירושלים.

מציגה: פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

מציגה: פרופ' רחל ארהרד, אוניברסיטת תל אביב, תוכנית הרוחב לקידום הוגנות מגדרית

מציג: פרופ' יוסף ניר, מכון ויצמן למדע, הפקולטה לפיסיקה

מציגה: פרופ' רונית שריד, אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למדעי החיים

מציגה: פרופ' מיכל בר-אשר סיגל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, האקדמיה הצעירה הישראלית

מציגה: פרופ' שירי ארטשטיין, אוניברסיטת תל אביב, בית הספר למדעי המתמטיקה

25.10.2021

Horizon Europe Gender Equality Plan (GEP) Info Day

Speakers: Mina Stareva, Dr. Sharon Rashi-Elkeles, Dr. Aliza Forman Rabinovici, Dr. Hana Himi, Dr. Anita Thaler.