top of page

אפיק באקדמיה גייס מימון נוסף למענק מיוחד - הוענק עד עתה ל-52 חוקרות

אפיק באקדמיה גייס מימון נוסף למענק מיוחד לקידום המחקר בזמן המלחמה. עד עתה הוענק מענק זה ל-52 חוקרות מכלל האוניברסיטאות.

עם פרוץ המלחמה, החליט הוועד המנהל של אפיק באקדמיה ליזום מענק מיוחד שיסייע לחוקרות לקדם את המחקרים שלהן בימי המלחמה. המענק מיועד לסייע לחוקרות ב"רכישת זמן" (שירותי בייביסיטר) לקידום המחקר, וגובהו 1,000 שקל לחוקרת. התנאים לקבלת המענק היו: חוקרות במסלול קביעות (מרצה, מרצה בכירה, חוקרת, חוקרת בכירה) באוניברסיטה, וחברות בעתודה של אפיק באקדמיה. עדיפות ניתנה לחוקרות שהן מגויסות, מפונות מבתיהן, אימהות יחידניות, אימהות לילדים עם צרכים מיוחדים, כאלה שבני/בנות הזוג גויסו לצבא, או נמצאים שעות רבות במקומות עבודה (כגון רופאים בבתי חולים) ובנות למשפחה שכולה או משפחה עם חטופים/נעדרים בעקבות המלחמה הנוכחית.

המענק ניתן בתחילה ל-31 חוקרות, ובעקבות פעילות הוועד המנהל של אפיק באקדמיה לגייס מימון נוסף  - ניתנו כאמור מענקים ל-21 חוקרות נוספות.
72 צפיות0 תגובות

Bình luận


bottom of page