top of page

אפיק בכנס Graz

בסדרת דיונים בכנס Graz תחת הכותרת - The past, the present and the future of gender equality plans: ready for a system change – הוצגה פעילות אפיק על ידי פרופ' רחל ארהרד, יו"ר אפיק.

בדיונים, נבחנה מזוויות שונות השאלה האם הגיעה העת להחליף את תוכניות ההוגנות המגדרית (GEP) לגישות אינטרסקטוריאליות (intersectional), ומה הן ההזדמנויות והסיכונים הצפונים כתוצאה משינוי שכזה. שאלה נוספת שנבחנה נוגעת למשמעות של מדיניות שילוב והכלה לתוכניות להוגנות מגדרית, והאם מדיניות כזו תקדם או תעכב את השוויון המגדרי באקדמיה.

פרופ' ארהרד הציגה בהרצאתה את תהליך הקמת אפיק באקדמיה - ארגון הפרופסוריות באוניברסיטאות - ואת הפעילויות הנעשות על ידי הפורום. המשתתפות והמשתתפים גילו התעניינות רבה ביוזמה של הקמת ארגון רוחב בין-אוניברסיטאי של פרופסוריות (ועתודה צעירה) מכל האוניברסיטאות בישראל, ובאסטרטגיה המנחה את אפיק: bottom up - קידום של חוקרות בכל שלבי הקריירה האקדמית, ובה בעת מכוונות להשפיע top down על מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות במל"ג/ות"ת/ור"ה.

18 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page