top of page

מארחות את יועצות הנשיא

אחת מדרכי הפעולה של אפיק לטובת קידום מטרות הפורום, היא רתימת כלל בעלי העניין לטובת העשייה המשותפת. במסגרת זו, קיים אפיק בפברואר 2022 יום עיון בו השתתפו יועצות נשיאי האוניברסיטאות לקידום הוגנות מגדרית.


במסגרת יום העיון, שנערך בתל אביב, התקיימו מספר הרצאות. פרופ' חגית מסר ירון, מי שהיתה סגנית יו"ר המל"ג, דיברה על מה בין רגולציה לחופש אקדמי. בהמשך דיברה דבורה מרגוליס, ראש מנהלת ור"ה, על מה בין תחרות לשיתוף פעולה. כותרת ההרצאה של פרופ' מרים פאוסט, שדיברה בהמשך, היתה "מי מחליט על מי בתוך האוניברסיטה?", ופרופ' גדי אריאב דיבר על האופן בו מנהלים מערך לקידום הוגנות מגדרית.בהמשך היום התקיים שיח יועצות שהתייחס לאתגרים הייחודיים של כל מוסד, בהנחיית פרופ' אריאב, ובסיום חלקה פרופ' אילת טל, עם סיום תפקידה כיועצת הנשיא לקידום נשים במדע ובהנדסה בטכניון, תובנות וטיפים.

16 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page