top of page

מדיבורים למעשים

הפעילות הענפה שלנו כפורום אפיק, מאז הקמתנו, כללה תחומים רבים ומגוונים ורתימה של חוקרות מכל האוניברסיטאות לטובת קידום המטרות המשותפות - כבר עתה חברות בפורום מעל 700 חוקרות! את פעילות אפיק השקנו בכנס בו נכחו כ-200 חוקרות, מכל שלבי הקריירה ותחומי המחקר. הנוכחות המרשימה הביאה לידי ביטוי את היכולת לגייס חוקרות מכלל האוניברסיטאות לקידום המטרות שהצבנו לעצמו - השגת שוויון מגדרי בשיעור חברי הסגל הבכיר ובקרב בעלי התפקידים הבכירים באוניברסיטאות בישראל.

הכנס נפתח בדברי ברכה של בכירי ובכירות האקדמיה הישראלית, ביניהם פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, פרופ' יוסי מקורי, ראש ות"ת ופרופ' עידית תשובה, סגנית יו"ר מל"ג. עוד כיבדו אותנו בנוכחותם פרופ' אורי סיוון נשיא הטכניון, פרופ' מימי איזנשטט נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, פרופ' אמנון אלבק, רקטור אוניברסיטת בר אילן, פרופ' ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית, פרופ' אלברט פנחסוב, רקטור אוניברסיטת אריאל, פרופ' אסף מידני, חבר המל"ג, פרופ' עמנואל טרכטנברג לשעבר יו"ר ות"ת, פרופ' רוני שי לשעבר רקטור אוניברסיטת ת"א ועוד.

בכנס נשאה דברים יו"ר אפיק, פרופ' רחל ארהרד שהציגה את שני היעדים בהם ממוקד פורום אפיק: השפעה בכל הרמות על מדיניות מקדמת חוקרות, ופיתוח מנהיגות מגדרית בכל שלבי הקריירה. פרופ' אוטה פרברט ממכון מקס פלנק שבגרמניה, שעמדה בראש כוח המשימה לקידום שוויון מגדרי במוסד, תיארה בהרצאתה את הגורמים שסייעו להצלחת המהלכים שננקטו במכון להעלאת מספר חברות הסגל. כמו כן נשאה דברים פרופ' בת שבע כרם, חברת הוועד המנהל של אפיק, שפרשה את האתגרים העומדים בפני אפיק אליהם התייחסנו בהמשך היום במסגרת השולחנות העגולים. עוד הרצתה פרופ' הנרייט דהן-כלב שהציגה את מושא העשייה שלנו - היבטים תיאורטיים של אי ההוגנות המגדרית.

בהמשך הכנס התקיים פאנל שכותרתו הייתה "שיח חוקרות – עבר הווה עתיד" בהנחיית ד"ר הילה קורח, שכלל את פרופ' רות ארנון, פרופ' סארה אבו כף וד"ר גילי ביסקר.

עוד הרצתה בכנס ד"ר אילנה דיין שסיפרה על עבודת העיתונאות כאישה בתחום שנשלט בעבר על ידי גברים בלבד.

מהדיבורים עברנו למעשים במסגרת השולחנות העגולים בהשתתפות כ- 70 חוקרות, שהעלו הצעות להתמודדות עם האתגרים והיעדים הניצבים בפני אפיק - הדרכים לעיצוב ולשינוי המדיניות המגדרית באקדמיה, כיצד יש לפעול לטיפוח מנהיגות מגדרית בכירה באוניברסיטאות, ודיון בשאלות האם וכיצד לערב חוקרים גברים בפעילות אפיק. הדיונים נערכו בהנחייתה של ד"ר סמדר פורת.

לומדות בצוותא

מאז הקמתנו, התקיימו מספר מפגשים של "מועדון החוקרות" במתכונת journal club, בהם נפגשות חוקרות לדיון במחקרים חדשים העוסקים בסוגיות בהן פועל אפיק באקדמיה. המפגשים, המתקיימים online, זוכים להיענות רבה ובכל מפגש משתתפות עשרות חוקרות ומתקיימים דיונים מרתקים.

כך, התקיים באחרונה מפגש בהנחייתה של פרופ' לורי ר. ויינגרט, מ-, Carnegie Mellon University בו הציגה מחקרים שעשו וסקרו פרופ' ויינגרט והעמיתות שלה, המראים כי נשים מתקשות להגיד "לא" למשימות שאינן מקדמות את הקריירה שלהן, וכיצד חסם זה משפיע על פעילותן והתקדמותן בתחום האקדמי.

במפגש נוסף הציגה פרופ' סיגל אלון מאוניברסיטת תל אביב, ממצאי מחקר מקיף ביותר שנערך על ידה על כ-1,700 דוקטורנטיות ודוקטורנטים שעסק בשאלה מה נדרש על מנת לממש את הפוטנציאל למצוינות אקדמית. בתוך כך הדגישה את האתגרים עמם מתמודדות דוקטורנטיות בהשוואה לדוקטורנטים.


עוד התקיים במסגרת "מועדון החוקרות" מפגש בהנחייתה של פרופ' אורנה ששון-לוי מאוניברסיטת בר אילן, שעסק במאמר הסוקר מאמצים הנעשים למען קידום שוויון מגדרי באקדמיה ובוחן מדוע אלו אינם נושאים פרי.

שני מפגשים נוספים, במסגרת פורום חולמ"ות (חוקרות, לומדות ומשפיעות), היו בהנחיית פרופ' הללי פינסון, מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, שהציגה את מחקרה שעסק בתת הייצוג של נערות בלימודי המקצועות המדעיים, ועסק גם בשאלה האם מסגרת של למידה בהפרדה מגדרית מצמצמת את הפער.

עוד התקיים מפגש בהנחייתה של פרופ' מיכל פרנקל מהאוניברסיטה העברית, שעסק בפיתוח והרחבת השיח בנושא איזון בית וקריירה בחייהן של נשים, ובפרט בראי הקריירה האקדמית.


משלבות כוחות

השגת הייעוד של אפיק באקדמיה - שינוי במבנה המגדרי באוניברסיטאות - אפשרי רק באמצעות עבודה מערכתית לה שותפים מרב בעלי העניין.

לשם כך, אנחנו פועלות לביסוס והעמקת שיתוף הפעולה עם פורום יועצות הנשיא באוניברסיטאות באמצעות קשר שוטף ומפגשים ייעודיים. במקביל אנו משתפות פעולה עם פורום יועצות הנשיא במכללות המתוקצבות ופועלות יחד עמן בנושאים משותפים.

תשתיות נוספות לשיתופי פעולה הונחו עם ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות), וכחלק מפעילותנו התקיימו מפגשים של נציגות הוועד המנהל עם פורום הרקטורים ועם יו"ר ות"ת פרופ' יוסי מקורי. כמו כן אנחנו מקדמות קשר עם האקדמיה הצעירה ופעילות במסגרת המועצה הלאומית לקידום נשים במדע וטכנולוגיה.


הפעילות מתקיימת בתמיכה כספית של ות"ת וקרן "יד הנדיב".

49 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page