top of page

מפתחות ומקדמות חוקרות צעירותחלק חשוב מפעילות אפיק באקדמיה הוא פיתוח וקידום דור ההמשך. במסגרת זו, קיימנו מספר סדנאות.

במהלך שנת 2021 קיימנו סדנה למדעניות צעירות במדעי ה-STEM, אותה הנחו ד"ר סו היואיט וד"ר דנה גלילי מחברת HFP, חברה אירופאית שמקיימת סדנאות מסוג זה באירופה וישראל.

במהלך 2022 קיימנו סדנה לחוקרות צעירות לפני קביעות בתחומי מדעי החברה והרוח. את הסדנה הנחתה ד"ר סמדר פורת, יועצת ארגונית המתמחה במנהיגות ומגדר.

סדנאות אלה מיועדות להקנות למשתתפות כלים אשר יתרמו לקידומן האישי בשלב הקריטי של טרום קביעות בו הן נמצאות, ולייצר נטוורקינג בין-אוניברסיטאי בתחומים בהם מספר חברות הסגל נמוך. בסדנאות מושם דגש על האתגרים הקשורים בסוגיות מגדריות, בניית יחסי אמון ביחידה האקדמית, יצירת מערכות יחסים אפקטיביות עם סטודנטים ותכנון משותף של פעילויות עתידית להמשך תמיכה בהתקדמות הקריירה האישית.

בצד הסדנאות, שבכל אחת מהן השתתפו כ-15 חוקרות, נערך במאי 2022 באוניברסיטת תל אביב כנס של כל החוקרות טרום קביעות מכל האוניברסיטאות. בכנס השתתפו כ-80 חוקרות. הוועדה המארגנת של הכנס הייתה של שלוש חוקרות מפורום חולמו"ת: פרופ' מיכל בר אשר, פרופ' בינה קלייסקי ופרופ' מנאל תותרי-ג'ובראן. כחלק מתוכנית העבודה שלנו, מתוכננות בחודש יוני 2023 שתי סדנאות מקבילות – לחוקרות בתחומי ה – STEM ולחוקרות במדעי הרוח והחברה – כאשר חלק מהפעילויות תעשנה יחד וחלקן עפ"י הדיסיפלינות. את הסדנאות תנחנה ד"ר יעל בן חורין וד"ר סמדר פורת.


50 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page