top of page

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: שיעור נשות הסגל הנמוך ביותר - בחקלאות

דו"ח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא נשים בחקלאות, מציג תת ייצוג משמעותי בתחום. על פי הדו"ח, חקלאות הוא התחום עם אחוז נשות הסגל הנמוך ביותר באקדמיה הישראלית. כך, לדוגמה, בשנת 2019 שיעור הנשים מקרב כלל חברי הסגל האקדמי בישראל היה 45%, בעוד ששיעור הנשים מקרב הסגל האקדמי בתחום החקלאות עמד על 25% בלבד.

הנתונים המוצגים בדו"ח מתבססים על נתוני המועצה להשכלה גבוהה לשנים תש"ע (2009-2010) עד תשפ"ב (2021-2022), והוא נכתב לבקשת חברת הכנסת ד"ר מטי צרפתי הרכבי ממפלגת "יש עתיד".על פי הנתונים, בשנים שנבדקו שיעור הנשים מבין הסטודנטים לתואר ראשון בחקלאות לא השתנה בצורה ניכרת, והוא מעט יותר מ-50%. עוד עולה מהנתונים כי למרות תת הייצוג הנשי בסגל האקדמי בתחום, בין השנים 2015-2019 חלה בו העלייה החדה ביותר בשיעור הנשים בסגל, בהשוואה לתחומים אחרים – עלייה של 8%, ועיקרה בדרגות הגבוהות – פרופסוריות מן המניין ופרופסוריות חברות.

הדו"ח מייחס חשיבות למקומן של נשים בוועדות קידום במוסדות האקדמיים – ובייחוד להימצאותן בתפקיד יו"ר הוועדות - בהקשר לקידום שוויון מגדרי באקדמיה. על הדו"ח בשנים תשע"ח (2017-2018)–תשע"ט (2018-2019) השיעור הממוצע של נשים מבין יו"ר ועדות הקידום באקדמיה היה 25% ובתחום החקלאות לא היתה אף לא יו"רית אחת בראש ועדת קידום.


9 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page