top of page

"נשות קריירה פלסטיניות חוות גזענות מתוחכמת יותר מבעבר שמגבירה את התלות שלהן בפטריארכיה"

פרופ' סראב אבו רביעה קווידר מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, תהיה אחת הדוברות המרכזיות בכנס השנתי של אפיק שיתקיים בחודש אוקטובר. בהרצאתה תסקור פרופ' אבו רביעה קווידר את הקנסות האתניים, המגדריים, הדתיים והשבטיים אותם משלמות נשות קריירה פלסטיניות.


בספרה "זהות מעמדית בהתהוות: פרוֹפסיוֹנליוֹת פלסטיניוֹת בנגב", בחנה פרופ' אבו רביעה קווידר את המפגשים בין הזהות המקצועית למבני הכוח השונים אותם חוות נשות קריירה אקדמאיות פלסטיניות - אזרחיות ישראל. "אותן נשים צריכות לנהל סוג של 'מו"מ' על המעמד המקצועי שלהן בבית, בקרב המשפחה המורחבת, בקהילה שלהן. המקצועיות שלהן לא תמיד מתקבלת היטב כי היא נתפסת ככזו שפוגעת בתפקידים המסורתיים שלהן. מהמחקר שלי עלה כי ברגע שהתרומה המקצועית שלהן באה לידי ביטוי באותם המעגלים – האישה מקבלת הכרה וכבוד גם בקרב מי שהתנגדו לה/העבירו ביקורת על הבחירות שלה", אומרת פרופ' אבו רביעה קווידר.בהרצאתה תדבר פרופ' אבו רביעה קווידר על הדרך בה מתנהל המו"מ הזה, וגם על הקנסות האתני והמגדרי שאותם אותן נשים חוות במרחב הציבורי. "אותן נשים סובלות מאפליה כפולה, על רקע היותן נשים ועל רקע היותן פלסטיניות. הנשים שהשתתפו במחקר ציינו כי חוו אי הכרה במקצועיות שלהן, נתקלו בציפייה כי יצליחו פחות בתפקידיהן, בציפייה שיביאו יותר ילדים ולכן זה יפגע בעבודתן ועוד."

בנוסף היא תדבר על דרכי ההתמודדות של הנחקרות, על מה שמתרחש כשנוצר קונפליקט בין הקוד המקצועי לקוד השבטי, והפגיעה המקצועית שאותן נשים חוות כאשר נוצר קונפליקט כזה. " ציפיתי למצוא שנשות קריירה פלסטיניות צעירות כבר לא מתמודדות עם משוכת הראשוניות – אבל התבדיתי. הן עדיין חוות גזענות גלויה וסמויה, אם כי היא מתוחכמת יותר מבעבר, גזענות שמגבירה את התלות שלהן בפטריארכיה".

פרופ' אבו רביעה קווידר היא חוקרת ופרופ' חברה בביה"ס לחינוך באוניברסיטת בן גוריון, ומחקריה עוסקים באי שוויון בהשכלה ובתעסוקה בקרב קבוצות מיעוט. פרופ' אבו רביעה קווידר היא פעילה פמיניסטית ופעילה למען זכויות החברה הבדואית בנגב וממייסדות מען – פורום ארגוני נשים ערביות בנגב. פרופ' אבו רביעה קווידר היא זוכת "אות קטן" מעמותת רוח נשית ועתידה לקבל תואר דוקטור לשם כבוד מטעם מכון ויצמן לשנת 2023.


37 צפיות0 תגובות

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page