top of page

עם הפנים קדימה

עבודה רבה עוד לפנינו. תכנית העבודה של פורום אפיק לשנים הקרובות כוללת פעילות בכמה מישורים, לצד המשך קיום והרחבת הפעילויות הקיימות. כך, אנחנו ממשיכות בפיתוח וקיום סדנאות ומפגשים לקידום והעצמה של חוקרות המצויות בשלב המאתגר של טרום קביעות, הובלת תכניות להגדלת מספר החוקרות המגיעות מקבוצות מוחלשות, יצירת ניירות עמדה וקיום דיונים במחקרים חדשים הרלוונטיים לתחומי פעילותנו.

אנחנו פועלות לפיתוח סדנת מנהיגות מגדרית לעתודת תפקידים בכירים (דיקניות, רקטוריות, נשיאות). עוד אנחנו פועלות להקמת פורום של הדיקניות המכהנות אשר בשיתוף פעולה עמן ניתן יהיה להשפיע ולקדם מדיניות ידידותית לסטודנטיות ולחוקרות. בנוסף, אנחנו פועלות ליצירת פורומים של חוקרות על פי תחומים והתמחויות. כחלק מפעילותנו אנחנו מקיימות כנסים ומפגשים שונים לאורך השנה, במסגרות שונות, וכבר מתכננות את הכנס השנתי הבא שלנו המיועד לחוקרות מכל האוניברסיטאות - בהשתתפות אורחות מחו"ל.הרחבת מרכז הידע

העשייה שלנו כוללת הקמת מרכז ידע הכולל אתר אינטרנט פעיל בו מתפרסמים סקירה של פעילותנו, מחקרים ומאמרים רלוונטיים ונתונים עדכניים לגבי מינויים, פרסים, ופעילויות לקידום שוויון מגדרי באוניברסיטאות בארץ וברחבי העולם ועוד. במסגרת זו אנחנו פועלות ליצירת מאגר ידע עדכני ומקיף שיכלול נתונים על שיעור החוקרות באקדמיה הישראלית. הנתונים יהיו זמינים באופן שיאפשר ניתוחי משנה, ויהוו מקור מידע עדכני, ברור ושיטתי למקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות במערכת ההשכלה הגבוהה, כמו גם לקהל הרחב.


אנחנו רק בתחילת הדרך! מוזמנות להציע, להגיב ולקחת חלק בקידום המטרות של כולנו.

24 צפיות0 תגובות
bottom of page