top of page

פיתוח מנהיגות מגדרית

על מנת ליצור ולהטמיע שינוי בר קיימא אמיתי ומתמשך במבנה המגדרי של הסגל האקדמי, יש צורך בשינוי מערכתי-ארגוני-תודעתי. לשם כך, אנו פועלות בין השאר על ידי העצמה של חוקרות בתחילת דרכן, ויצירת קהילה של חוקרות בעלות זהות מנהיגותית ומודעות מגדרית שתפעל בהתמדה ובשיטתיות להשגת המטרות של אפיק באקדמיה.

מאז הושקה פעילות אפיק קיימנו סדנאות למדעניות צעירות במדעי ה- STEM וסדנה למדעניות צעירות במדעי הרוח והחברה. כמו כן קיימנו סדנת מנהיגות ייחודית לחוקרות באמצע הקריירה, וביוזמת פורום חולמ"ות נערך כנס לחוקרות טרום קביעות מכל האוניברסיטאות ומכל הדיסציפלינות.
חלק משמעותי מפעילות אפיק הוא פעילותו של פורום חולמו"ת - פורום של חברות סגל אקטיביסטיות הפועלות להובלת שינויים בנוף ההשכלה הגבוהה ולקידום הוגנות מגדרית באוניברסיטאות. הפעילות המגוונת של חולמו"ת באה לידי ביטוי ביצירת תכניות ייעודיות, קיום כנסים וקידום שינוי על ידי יצירת ניירות עמדה.

במסגרת זו הושקה תכנית "בדרכך האקדמית - طريقُكِ الأكاديميّة " שמטרתה להעלות את מספר החוקרות באקדמיה המגיעות מקבוצות מוחלשות. כחלק מפעילות זו מקיים הפורום סדנה דו שנתית המיועדת לדוקטורנטיות מצטיינות מהחברה הערבית.

עוד יצר הפורום ניירות עמדה בנושאים שונים שמביאים לידי ביטוי את מטרות אפיק, הכוללים, בין השאר, נייר עמדה לשיפור תהליכי הקידום באוניברסיטאות, נייר עמדה שנושאו שיפור תהליכי הגיוס ועוד.


הפעילות מתקיימת באמצעות תמיכה כספית של ות"ת וקרן "יד הנדיב".

31 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page