top of page

פרופ' מונא מארון מונתה לרקטורית אוניברסיטת חיפה

פרופ' מונא מארון תכנס לתפקיד בחודש אוקטובר הקרוב, ותחליף את פרופ' גור אלרואי שייכנס באותו המועד לתפקידו כנשיא האוניברסיטה.

במינוי זה תהפוך פרופ' מארון לחברת הסגל האקדמי הערבייה הראשונה בישראל שמונתה לתפקיד רקטור אוניברסיטה. פרופ' מארון, החברה בוועדה המייעצת של אפיק באקדמיה, מכהנת כיום כסגנית הנשיא למחקר באוניברסיטת חיפה.


פרופ' מארון ופרופ' אלרואי

פרופ' מארון חוקרת את הבסיס העצבי והמולקלורי של הפרעות חרדה ופוסט טראומה והיא בוחנת, בין היתר, את האפשרות "למחוק" זיכרונות של פחד, דרך השתקת המנגנונים העצביים שאחראים על גיבוש זיכרונות הפחד במוח. היא סיימה את שלושת תאריה באוניברסיטת חיפה ואת הפוסט דוקטורט שלה עשתה בצרפת באוניברסיטת פאריס XI, במעבדה לחקר הלמידה והזיכרון.

לאורך כל דרכה האקדמית, הייתה פרופ' מארון פורצת ומתוות דרך. היא האישה הראשונה מהכפר שלה, עוספיא, שקיבלה תואר דוקטורט והפרופסור הערבייה הראשונה למדעי המוח בישראל. היא הייתה חברה בוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת), שם הייתה, בין היתר, ראש ועדת ההיגוי של הוות"ת להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית. במקביל לפעילותה האקדמית, פרופ' מארון פועלת רבות לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב החברה הערבית ובעיקר להגברת המודעות ועידוד צעירות ערביות לפנות לתחומי המדעים בכלל ומדעי המוח בפרט.

          

16 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page