top of page
checking-data-laptop.jpg

הסיפור שלנו

כחוקרות בכירות ויועצות לנשיאי האוניברסיטאות לקידום הוגנות מגדרית (בעבר ובהווה), מתוך תחושת אחריות ומחויבות לקהילה האקדמית בארץ כולה ולחוקרות בפרט, אנו מאחדות כוחות כדי לקדם נשים בשדה העשייה האקדמית באוניברסיטאות בארץ.

 

פעלנו יחד לאורך שנים ארוכות ליצירת שותפויות והרחבת מעגל שיתופי הפעולה בקרב קהילת החוקרות באוניברסיטאות ובמערכת ההשכלה הגבוהה כולה.

 

הקמנו פורומים שונים בדרגות קריירה שונות שמהווים קבוצת שייכות עבור חוקרות מדיסציפלינות מגוונות, ומקור לידע ולתמיכה בתוך עולם האקדמיה. ייסדנו סדנאות וכנסים לפורומים השונים של חוקרות, שכולם נחלו הצלחה רבה ונהנים מביקוש ויוקרה רבים ואף יוצרים קהילות שממשיכות להתקיים מחוץ לסדנה ולהפוך לקשרים נשיים-מקצועיים של ממש. יצרנו רשת של נשים חוקרות שהלכה ונטוותה.

 

עם השנים נחשפנו לעוד הטיות לא מודעות, ונושאים הדורשים טיפול ומהווים מכשול בדרך להשגת שוויון מגדרי בתוך האוניברסיטאות.

 

התמונה המלאה הלכה ונתחוורה, ואיתה ההבנה שדרוש פורום רחב ככל הניתן, פורום הרותם את כוחן של פרופסוריות מכלל האוניברסיטאות בארץ למען קידומן של נשים חוקרות. כך נולד הפורום אפיק. הצטרפו אלינו וקחו חלק באתגר! לינק לטופס ההצטרפות-פרופסוריות

 

אנחנו מאמינות כי ביחד נוכל להשפיע על עיצוב מדיניות ותהליכי קבלת החלטות כדי להשיג צמצום משמעותי באי השוויון ביחס המספרי של חוקרות בסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות בישראל, והשגת מסה קריטית של חוקרות בקרב בעלי התפקידים הבכירים באוניברסיטאות.

האמנה שלנו

אנו פועלות מתוך שאיפה מתמדת למצוינות אקדמית. אנו מאמינות שמצוינות אקדמית אפשרית עבור אוכלוסייה מגוונת, והקהילה האקדמית כולה תצא נשכרת ממגוון זה. 

שיח ולמידה מניסיונן של אחרות, שיתוף בחוויות החיים הדומות והייחודיות שלנו לאורך השלבים השונים בנתיב האקדמי, היא דרכנו להכיר את המציאות ולפעול כדי לשנות אותה.

אנו פועלות מתוך הנחה כי תמיד נוכל למצוא פתרון מתאים או אלטרנטיבה אחרת אל מול כל חסם וקושי, מתוך גישה חיובית של שיתופי פעולה, בתהליך ארוך טווח שיוביל להישגים ולשינוי בר קיימא.

bottom of page