top of page
חוקרות אקדמאיות .jpg
שאלות ותשובות

מי יכולות להיות חברות בפורום?

חוקרות לאורך כל שלבי הקריירה שלהן. ב"פורום" יכולות להיות חברות פרופסוריות (פרופ' מן המניין, פרופ' חבר, פרופ' אמריטה, פרופ' מחקר), ול"עתודה הצעירה" יכולות להצטרף חוקרות צעירות, שעדין אינן במעמד פרופסורה.

למה רק פרופסוריות מאוניברסיטאות חברות בפורום?

מתוך התפיסה שהאתגרים העומדים בפני הסגל האקדמי הנשי באוניברסיטאות ובמכללות שונים במהותם, הפורום מתמחה בקידום סוגיות הרלוונטיות לאוניברסיטאות (קידום תלמידות מחקר, מענקי מחקר לדוקטורנטיות, סיוע ליציאה לפוסט-דוקטורנטיות, העלאת מספר החוקרות, שילוב חברות סגל בתפקידי הניהול הבכירים).
יחד עם זאת, אפיק רואה בפורום דומה בקרב חברות הסגל מהמכללות שמוקם בימים אלה גוף חשוב וחיוני. אפיק מסייעת ככל הניתן לקידום מעמד חוקרות במכללות ושילובן בתפקידי ניהול, מקדמת ומקיימת שיתוף פעולה ועבודה הדדית עם חברותינו במכללות.

באילו דיסציפלינות פועלת אפיק למען קידום חוקרות?

אפיק פועלת לקידום חוקרות מכל הדיסציפלינות. אנו קוראות לפרופסוריות ממגוון תחומי הידע ומכלל הפקולטות להצטרף אלינו ל"אפיק באקדמיה" ולעבוד יחד למען שוויון מגדרי באוניברסיטאות.

כיצד אפיק מתייחסת לחוקרות חברות קבוצות מיעוט באוכלוסייה?

אנו רואות חשיבות עליונה בערכי גיוון והכלה, ובקידומן של נשים, מכל קבוצות האוכלוסייה. דרכן  במסלול האקדמי של חוקרות מקבוצות מיעוט קשה במיוחד, ועלינו לעשות כל מאמץ לסייע בקידומן.

איך ניתן להיות שותפה לעשייה?

אנחנו רוצות לשמוע ממך. הידע שאפיק מחזיקה מבוסס על הניסיון, הידע וחוויות החיים של חברותיה. יחד נחליט סביב אילו נושאים וכיצד כדאי לפעול. כתבי לנו ל:afikinacademia@gmail.com.

אפיק-באקדמיה-בית.png

המטרה חשובה לך  ואינך פרופסורית? הצטרפי לעתודה צעירה

bottom of page