top of page

חברות העתודה הצעירה של פורום אפיק

.

חברות העתודה*:

* באתר זה מופיעות חברות העתודה שאישרו את הצגתן בו. 

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הרוח, המילקה להיסטוריה כללית. תחומי ענין תורכיה והאמפריה העת'מאנית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, תחום: אבולוציה ואקולוגיה מיקרוביאלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה, המחלקה למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית, ביולוגיה מולקולרית וגנומיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי המוח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה/ הנדסה ביורפואית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רוח/שפה וספרות ערבית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מחלקה למדעים מולקולרים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה - מדעי המוח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח, ארכאולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

קרימינולוגיה- התמכרויות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

קרימינולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

בית הספר למנהל עסקים- לחשבונאות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה ביורפואית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מנהיגות ומדיניות חינוכית, הפקולטה לחינוך

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה - החוג לריפוי בעיסוק - הפרעת ויסות חושי וכאב

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ספרות אנגלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מוזיאון הטבע ע'ש שטיינהרדט, והחוג למדיניות ציבורית (מינוי משותף

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

עבודה סוציאלית, חוקרת מיניות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רוח/היסטוריה של ימי הביניים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רוח (לימודי אסיה - משפט וכלכלה פוליטית בסין העכשווית)

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח , פילוסופיה יהודית ולימודי מגדר

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מערכות מידע + עיבוד שפה טבעית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ריפוי בעיסוק, ליקויים התפתחותיים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החברה, מדע המדינה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

החוג למוסיקה, מחקר באתנומוסיקולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

החוג לסיעוד

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לניהול, כלכלת בריאות ועבודה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח והחברה / היסטוריה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי החיים / בית הספר לזואולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי המחשב - ניהול נתונים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי החברה, ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי המחשב

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת חשמל

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

אומניות, קולנוע

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

כלכלה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה, בית החולים רמב"ם, חיפה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מנהל עסקים; שיווק

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת מערכות תוכנה ומידע

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי התזונה, תוהה באלף הימים הראשונים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה, החוג להפרעות בתקשורת, מחקר בהפרעות בליעה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפרעות בתקשורת, התפתחות שפה אצל תינוקות וילדים, קשיי שפה ודיבור באוכלוסיות מיוחדות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים/מערכות מידע -ביואינפורמטיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, ביה"ס לעבודה סוציאלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חינוך + שפה ולקויות התפתחותיות, אוטיזם

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה למדעי רווחה ובריאות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי המחשב, קריפטוגרפיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החברה/בית הספר מדעי המדינה + מגדר ופוליטיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה מכנית, ביומימטיקה של מערכות מכניות ופני שטח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ביוכימיה מדעי המזון ותזונה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

בית הספר למנהל עסקים, התנהגות צרכנים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מכון סקוג'ן לביולוגיה סינתטית- ביוטכנולוגיה, מיקרוביולוגיה וביולוגיה סינתטית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה ביורפואית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי החברה/קרימינולוגיה; זיהוי זיכרון מוסתר

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת חומרים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת תעשיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לניהול, המחלקה לניהול. אסטרטגיה עסקית והתנהגות צרכנית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעים מדוייקים/ מתמטיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח, היסטוריה של המדע העתיק, פילוסופיה יהודית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ביולוגיה, ריבוזומים, מחלות קיפול חלבונים, ארגון רנא בתא האאוקריוטי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ניהול

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה, רפואת שיניים, בילוגיה אוראלית, אורתודונטיה, אנתרופולוגיה דנטלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים, ביולוגיה של רנ"א

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חינוך למדע וטכנולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה אפידמיולוגית סביבתית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פיזיקה - הידרודינמיקה וביופיזיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדע המדינה, התנהגות בוחרים, מגדר ופוליטיקה, פופוליזם

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

נוירוביולוגיה רפואית וקוגניציה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

קרימינולוגיה, התמכרויות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

תקשורת ועיתונות (מדעי החברה)

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה - מדעי המח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

משפטים + משפט ציבורי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

היסטוריה ופילוסופיה, היסטוריה של כלכלה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה/בריאות הציבור, קידום בריאות, המלחמה בטבק

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה תעשיה וניהול

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הבריאות/ לסיעוד

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חינוך מיוחד

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות/החוג לריפוי בעיסוק + תחום מחקר- גריאטריה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים/מדעי הראייה - חקר מערכת הראייה האנושית במוח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים, ביולוגיה מבנית של פלגלה אאוקריוטית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון + הנדסת מזון, ביוחומרים, ביופולימרים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, רכישת שפה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

תלמוד

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות, פסיכולוגיה סביבתית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה/ סיעוד- חינוך בסיעוד ושת''פ רב מקצועי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מוזאון הטבע ובית הספר לחברה ומדיניות + חיזוי וניתוח מחירי תוצרת חקלאית וסחורות חקלאיות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לניהול, התנהגות ארגונית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

chemical and biological physics

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

החוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה. תחום מחקר: ניהול רגשות, חוסן ותהליכי Caring של מטופלים ומטפלים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חקלאות/מדעי בעלי חיים/ניורביולוגיה ופוריות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חינוך למדע וטכנולוגיה, חינוך מתמטי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה, מחקר בנושא טראומה נפשית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

משפטים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לחינוך, החוג לייעוץ והתפתחות האדם, ראש מעבדת BELONG לחקר וקידום השייכות, המגוון והרב תרבותיות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הרוח, החוג להסטוריה של עמ"י, שלהי העת העתיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי המחשב

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים / מדעי הצמח - תהליכים חישוביים והתנהגותיים בצמחים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי החברה בית הספר למדע המדינה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לביולוגיה_ביולוגיה מולוקלרית ומבנית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מחלקה לספרויות זרות ובלשנות; תחום מחקר: ספרות אמריקאית, ברזילאית, וישראלית של המאה ה-20

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פיזיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

בית הספר לכימיה, תמום מחקר: כימיה ביופיזיקאלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ניהול, התנהגות ארגונית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר/ המחלקה לניהול מלונאות ותיירות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי המחשב, גאומטריה חישובית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה - המכון למדעי הצמח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

כימיה, ראשית החיים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

המחלקה לפיזיקה. מחקר בפיזיקה תיאורטית של אנרגיות גבוהות.

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לאפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה ומדעי הבריאות בקהילה, התוכנית לגרונטולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי כדור הארץ

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרווחה ובריאות/ביהס לבריאות הציבור

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגית של תרבות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה ומרכז גונדה למדעי המוח, תחום- פסיכיאטריה חישובית והנדסת התנהגות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה / המחלקה לגנטיקה של האדם ולביוכימיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה החוג לחינוך רפואי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה, חקר המוח וההתנהגות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חינוך

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ניהול

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

המחלקה להנדסת תעשיה וניהול

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

כימיה מולקולרית ומדע חומרים. ביוחומרים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

כימיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת מכונות, ביומכניקה וביוחומרים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה, בית הספר למקצועות הבריאות, החוג לריפוי בעיסוק, חוקרת "מדע העיסוק"

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

שפה וספרות ערבית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

Biology /Medical School

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה ביורפואית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חברה/מדעי המדינה+ מדיניות ציבורית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה - המחלקה לקרקע ומים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פסיכולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

משפטים - דיני תאגידים, משפט ויזמות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

החוג לתקשורת, תחומי מחקר: פסיכולוגיה של האינטרנט, מודלים סטטיסטיים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

לשון, ספרות ואמנויות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

גאוגרפיה ופיתוח בינלאומי, חוקרת פיתוח בר קיימא

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח ספרות אנגלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח - לימודי מזה"ת

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ELSC

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ניהול/ ניהול טכנולוגיה. שווקים דיגיטליים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת תעשייה וניהול - ניהול מלאי, תורת התורים, הסתברות יישומית, אמינות מערכות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פיזיקת חלקיקים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה. תחום מחקר: למידה פעילה, גיימיפיקציה וטכנולוגיה בהוראה ולמידה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, תחום תקשורת

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה, חוג לסיעוד

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פסיכולוגיה. מטה קוגניציה ורגש

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פסיכולוגיה, התפתחות שפה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח, היסטוריה מודרנית של איראן

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

תעשייה וניהול

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הוראת מדע וטכנולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי החיים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

משפטים + משפט מסחרי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לניהול, התנהגות ארגונית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

עבודה סוציאלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ביולוגיה מולקולרית חקר המיטוזה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

אמנויות - מוסיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה, המחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית. תחום המחקר: Systems Immunology, Developmental Immunology, Cancer Immunology, ImmunoGenomics

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת חשמל

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח והחברה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

משפטים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

יחסים בינלאומיים - משפט בינלאומי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מחלקה לביולוגיה מולקולרית, תהליכים מטבולים בכבד שומני

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חקלאות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חוג לגרונטולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה להנדסה המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה, סיעוד

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת מכונות - ביומכניקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ביה״ס לארכיטקטורה. חוקרת תהליכי למידת עיצוב בשימוש מדיות חדשות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעים מדויקים / בי"ס לפיזיקה / חוג לחומר מעובה (ניסיונאית מצב מוצק + אופטיקה)

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

עבודה סוציאלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

Department of Cognitive Sciences

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לניהול, המחלקה לניהול טכנולוגיה ומידע

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה/ריפוי בעיסוק, טכנולוגיות בשיקום

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

המחלקה לעבודה סוציאלית- חוקרת טראומה ואובדן

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה ביו-רפואית - נוירו הנדסה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הבריאות, מחלקה לביוכימיה קלינית ופארמקולוגיה. חוקרת בתחום האימונופרזיטולוגיה.

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הבריאות/ מחלקה לריפוי בעיסוק + חוקרת מוח והתנהגות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

כלכלה ומנהל עסקים, עוסקת במחקר אירגוני

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מתמטיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

קרימינולוגיה, מדע פורנזי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח/המחלקה לתרגום וחקר התרגום

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

, Neurobiology Medicine

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה ביו רפואית. ננוחומרים מגנטיים לביורפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

בית הספר לתקשורת המונים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפרולטה למדעי ההחברה/החוג המשולב למדעי החברה - פסיכולוגיה חברתית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הבריאות, בריאות האישה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי כדור הארץ

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה - צמצום פערי בריאות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי התזונה

bottom of page