top of page

חברות העתודה הצעירה של פורום אפיק

.

חברות העתודה*:

arrow&v

* באתר זה מופיעות חברות העתודה שאישרו את הצגתן בו. 

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חינוך למדע וטכנולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה אפידמיולוגית סביבתית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה/ הנדסה ביורפואית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה - מדעי המוח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה ביורפואית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מוזיאון הטבע ע'ש שטיינהרדט, והחוג למדיניות ציבורית (מינוי משותף

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רוח (לימודי אסיה - משפט וכלכלה פוליטית בסין העכשווית)

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פסיכולוגיה. מטה קוגניציה ורגש

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החברה, מדע המדינה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הוראת מדע וטכנולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לניהול, התנהגות ארגונית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

אמנויות - מוסיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חינוך למדע וטכנולוגיה, חינוך מתמטי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

משפטים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי המחשב

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים / מדעי הצמח - תהליכים חישוביים והתנהגותיים בצמחים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה, סיעוד

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעים מדויקים / בי"ס לפיזיקה / חוג לחומר מעובה (ניסיונאית מצב מוצק + אופטיקה)

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

Department of Cognitive Sciences

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה/ריפוי בעיסוק, טכנולוגיות בשיקום

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

כלכלה ומנהל עסקים, עוסקת במחקר אירגוני

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח/המחלקה לתרגום וחקר התרגום

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

, Neurobiology Medicine

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה ביו רפואית. ננוחומרים מגנטיים לביורפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ניהול

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ביולוגיה, ריבוזומים, מחלות קיפול חלבונים, ארגון רנא בתא האאוקריוטי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה, רפואת שיניים, בילוגיה אוראלית, אורתודונטיה, אנתרופולוגיה דנטלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה, בית הספר למקצועות הבריאות, החוג לריפוי בעיסוק, חוקרת "מדע העיסוק"

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

Biology /Medical School

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

נוירוביולוגיה רפואית וקוגניציה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

משפטים + משפט ציבורי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה/בריאות הציבור, קידום בריאות, המלחמה בטבק

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

עבודה סוציאלית, חוקרת מיניות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה, חוג לסיעוד

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, רכישת שפה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

תעשייה וניהול

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי החיים / בית הספר לזואולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה, המחלקה למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית. תחום המחקר: Systems Immunology, Developmental Immunology, Cancer Immunology, ImmunoGenomics

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה, מחקר בנושא טראומה נפשית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

כלכלה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה, בית החולים רמב"ם, חיפה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חקלאות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה, החוג להפרעות בתקשורת, מחקר בהפרעות בליעה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפרעות בתקשורת, התפתחות שפה אצל תינוקות וילדים, קשיי שפה ודיבור באוכלוסיות מיוחדות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

בית הספר לכימיה, תמום מחקר: כימיה ביופיזיקאלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי המחשב, קריפטוגרפיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסה ביו-רפואית - נוירו הנדסה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה למדעי הבריאות/ מחלקה לריפוי בעיסוק + חוקרת מוח והתנהגות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, סוציולוגית של תרבות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת תעשיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לניהול, המחלקה לניהול. אסטרטגיה עסקית והתנהגות צרכנית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

חינוך

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפרולטה למדעי ההחברה/החוג המשולב למדעי החברה - פסיכולוגיה חברתית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

כימיה מולקולרית ומדע חומרים. ביוחומרים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי התזונה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, תחום: אבולוציה ואקולוגיה מיקרוביאלית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי המוח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מחלקה למדעים מולקולרים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

לשון, ספרות ואמנויות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ELSC

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה - החוג לריפוי בעיסוק - הפרעת ויסות חושי וכאב

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים/מדעי הראייה - חקר מערכת הראייה האנושית במוח

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון + הנדסת מזון, ביוחומרים, ביופולימרים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

ריפוי בעיסוק, ליקויים התפתחותיים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה/ סיעוד- חינוך בסיעוד ושת''פ רב מקצועי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לניהול, התנהגות ארגונית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

החוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה. תחום מחקר: ניהול רגשות, חוסן ותהליכי Caring של מטופלים ומטפלים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי המחשב

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי הרוח והחברה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הנדסת מערכות תוכנה ומידע

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לביולוגיה_ביולוגיה מולוקלרית ומבנית

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים/מערכות מידע -ביואינפורמטיקה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פקולטה לרפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר/ המחלקה לניהול מלונאות ותיירות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

כימיה, ראשית החיים

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי כדור הארץ

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

רפואה / המחלקה לגנטיקה של האדם ולביוכימיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה החוג לחינוך רפואי

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

הפקולטה לרפואה, חקר המוח וההתנהגות

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

המחלקה להנדסת תעשיה וניהול

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

כימיה

פרופ' רוחמה אבן

מכון וייצמן למדע

מדעי החיים, ביולוגיה של רנ"א

bottom of page