top of page
תמונה קוראת ספר.jpg

מאגרי מידע

academy.png

Building Gender Equity in the Academy: Institutional Strategies for Change by Sandra Laursen and Ann E. Austin (2020)

למרות עשרות שנים של מאמץ לפתור את תת הייצוג לנשים בדרגים הבכירים באוניברסיטאות הנושא לא נפתר.

 

בספר זה הכותבות מציעות גישה מעשית המתבססת על נתונים, נתונים ליצירת מוסדות המטפחים ידע רלבנטי. בהתמקדות בתחומי STEM, שבהם הפער בייצוג בולט במיוחד ביותר, לורסן ואוסטין מתחילות בתיאור הצורך בגישה כלל מערכתית לשם יצירת שוויון מגדרי.

 

באמצעות ניתוח של סיפורי הצלחה בקרב מכללות ואוניברסיטאות ספציפיות ברחבי ארה"ב, הן מציעות שתים עשרה אסטרטגיות בהן השתמשו המוסדות כדי ליצור סביבות עבודה כוללניות יותר המאפשרת לנשים להתקדם ולהצליח.

https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/building-gender-equity-academy

prof.png

Women Professors Who Makes It and How? Diezmann, Carmel and Grieshaber, Susan (2019)

הספר מעלה את המודעות לאופן קבלת ההחלטות של נשים בתחילה ואמצע הקריירה האקדמית בנוגע ללימודים, עבודה ומשפחה והשפעתן על התקדמות הקריירה שלהן.  

בנוסף, הוא מציג זרזים  וחסמים להצלחת נשים באקדמיה, בוחן את מועדוני הגברים ( "The boy club ") והשפעתן על קריירת הנשים באקדמיה, מספק מחקרי מקרה של פרופסוריות ומציע דרכים לתמיכה בהתקדמותן של נשים לדרגת פרופסור.

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-981-13-3685-0

Supervising to inspire doctoral.png

Supervising to Inspire Doctoral Researchers

Pam Denicolo, Dawn Duke and Julie Reeves

נשות ואנשי אקדמיה מקבלים מעט מאוד הכשרה שוטפת למתן תמיכה לדוקטורנטים. לאור זאת, ספר זה נותן מענה לצרכי מנחים פוטנציאליים ועכשוויים של דוקטורנטים,

על ידי מתן הנחיות בנושא:

• עיסוק בתהליך בחירת החוקרים ופיתוח ציפיות תואמות,

• זיהוי סגנון ההדרכה היעיל ביותר ותפקידך בעיצוב כישורי התלמידים.

• כיצד תוכלי לתרום להתקדמות התלמידים ולשיטות הרפלקציה שלך.

• תפקידך בשלבי הערכה אחרונים, וכיצד תמיכתך יכולה להגיע מעבר ללימודיהם.

 

באמצעות מגוון רחב של תיאורי מקרה רב תחומיים, תוכלו למצוא הנחיות בעלות ערך כיצד לתמוך בתלמידים שלכם ולהיות מוסמכים בתהליך.

bottom of page