top of page

אפיק בכנס "אילנית"

הכינוס השנתי של "אילנית", שנערך בסוף חודש פברואר, כלל מפגש בהנחייתה של פרופ' בת שבע כרם מהאוניברסיטה העברית, ממייסדות "אפיק באקדמיה" וחברת הוועד המנהל של הפורום.

הוועדה המארגנת של כנס אילנית FISEB) 2023) החליטה לקיים השנה מספר אירועים לקידום שוויון והוגנות מגדרית באקדמיה הישראלית. כך, שורת חוקרות נשאו את ה-keynote lectures, התקיים מושב בהובלה של פרופ' כרם שעסק בתקרת הזכוכית בעבר ובהווה בה נתקלות נשים באקדמיה, ברפואה ובתעשייה, נערכה ארוחת צהרים לפוסט-דוקטורנטיות עם מדעניות משפיעות ומושבים שעוצבו כדי להעצים ולעודד נשים לבחור בקריירה באקדמיה ובתעשייה.
המושב בהנחייתה של פרופ' כרם החל בהצגת נתונים עדכניים (2019) המדגימים את הפער המגדרי העיקש באקדמיה. בהמשך הציגה פרופ' כרם את פעילות פורום "אפיק באקדמיה" הפועל להגברת השוויון במספר החוקרות בסגל האקדמי ובמספרן בתפקידי מפתח באוניברסיטאות המחקר בישראל. בנוסף, הפורום פועל לעיצוב מדיניות ולשינוי תהליכי קבלת החלטות במוסדות האקדמיים.

פרופ' כרם הציגה את הפעילות הענפה של אפיק, הפועל לרתום את כוחן של פרופסוריות מכלל האוניברסיטאות בארץ לקידום מטרותיו. בין השאר, במסגרת פעילות זו נבנו פורומים בין אוניברסיטאיים, לחוקרות בשלבים שונים של הקריירה האקדמית. פרופ' כרם הציגה את פעילות פורום חולמו"ת (חוקרות, לומדות ומשפיעות) הכולל חוקרות מכל שלבי הקריירה האקדמית באוניברסיטאות המעוניינות להוביל שינוי. במסגרת פעילותו של פורום זה, הושקה תכנית "בדרכך האקדמית - طريقُكِ الأكاديميّة " שמטרתה להעלות את מספר החוקרות באקדמיה המגיעות מקבוצות מוחלשות.

כמו כן דיברה פרופ' כרם על Wiser - מיזם של פוסט-דוקטורנטיות למען פוסט-דוקטורנטיות. במסגרת המיזם גויסו כ- 300 חוקרות כמנטוריות לפוסט-דוקטורנטיות. במסגרת המיזם מתקיימים מפגשים בזום בהשתתפות עשרות פוסט-דוקטורנטיות הנמצאות בקבוצות מחקר ברחבי העולם, מתקיימות הדרכות לקראת חיפוש משרה ועוד.

בהמשך הנחתה פרופ' כרם דיון בהשתתפותן של פרופ' Genevieve Almouzni מ- Institut Curi, פרופ' גליה בלום מהאוניברסיטה העברית, פרופ' שולמית לבנברג מהטכניון, פרופ' גלית שוחט-אופיר מאוניברסיטת בר אילן, פרופ' מאיה שולדינר ממכון ויצמן וד"ר רונית בנדורי מהאוניברסיטה העברית. בדיון דנו באתגרים שונים בהן נתקלות חוקרות ובפתרונות האפשריים. בין השאר דנו בתהליך קבלת ההחלטה האם לצאת לפוסט-דוקטורט בחו"ל ובמשמעות של מעבר לארץ אחרת, איך לבחור מנחה לפוסט-דוקטורט, האיזון בין העבודה המדעית והמשפחה ועוד. כמו כן התקיים דיון באתגרים של קריירה בתעשייה.

המפגש זכה להתעניינות רבה, והגיעו אליו למעלה מ-120 משתתפות, שמפאת הביקוש, נאלצו חלקן לעמוד או לשבת על השטיח. התגובות לאחר המפגש, הדגימו עד כמה העשייה לקידום שוויון מגדרי כה חשובה ומשמעותית.20 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page