top of page

חברות בפורום אפיק בקריאה: לעצור את הצעת החוק לביטול הרשות לקידום מעמד האישה

מעל 200 חוקרות באוניברסיטאות, חברות בפורום אפיק, חתמו על מכתב הקורא לעצור את הצעת החוק לביטול הרשות לקידום מעמד האישה.

המכתב נשלח ב-17.7 לחברות הכנסת מכל המפלגות, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט ח"כ שמחה רוטמן, שר המשפטים יריב לוין, חברי הוועדה לקידום מעמד האישה, נשיאי האוניברסיטאות והרקטורים.נוסח המכתב:

הנדון: הצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג–2023


אנחנו החתומות מטה, חברות בפורום אפיק - פורום הפרופסוריות באוניברסיטאות - מתנגדות להצעת החוק המוזכרת, שעלתה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, ואושרה בקריאה טרומית.

על פי ההצעה, תוקם רשות חדשה, במקום הרשות לקידום מעמד האישה, ששמה יהיה "הרשות לקידום נשים בישראל" והיא תפעל תחת המשרד לקידום מעמד האישה. על פי ההצעה, הרשות החדשה תהיה כפופה ישירות לשר/ה לקידום מעמד האישה – "הרשות תקדם כל תפקיד שהטיל עליה השר בתחומי המשרד והשר יתווה את מדיניות הרשות ויפקח על פעילותה". החשש הוא, כי לרשות החדשה לא יהיה מעמד עצמאי, וכי הצעת החוק הנוכחית, אם תעבור, תפגע ביכולתה לפעול לטובת זכויות נשים וקידום שוויון מגדרי.

פורום אפיק, הפועל מזה כ-3 שנים, שם לו למטרה לפעול להשגת שוויון מגדרי בשיעור חברי הסגל הבכיר באוניברסיטאות בישראל ולקידום והשגת שוויון מגדרי בקרב בעלי התפקידים הבכירים באוניברסיטאות בישראל. אנחנו חוששות כי הצעת החוק החדשה, אם תעבור, תפגע קשות בהישגים שהושגו בתחומים רבים, כולל תחומי הפעילות שלנו. השינויים המוצעים, כפי שהם באים לידי ביטוי בהצעת החוק, עלולים אף לפגוע אנושות ביכולת לקדם שוויון מגדרי בכל התחומים, ולהוביל לפגיעה מתמשכת בחברה הישראלית כולה.

אנו יוצאות נגד הצעת החוק בניסוחה הנוכחי ומבקשת לשמור על מעמדה העצמאי של הרשות לקידום מעמד האישה בישראל.


17 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page