top of page

ליאל אצלדיב, כיתה י"ב, מקיף ג', באר שבע

כבר בתקופת הילדות, ילדים סוללים לעצמם מסלול עתידי בכך שרואים מה הם אוהבים וטובים. בבתי הספר, מצב לימודיהם של הבנים והבנות כאחד, בנושאים המדעיים, עשוי לנבא את ההתפתחות המקצועית של אותם ילדים בהמשך חייהם. הישגם יכולים להשפיע על בחירת התחום הלימודי בעתיד ובעקבות זאת, גם לקבוע את התחום שיעסקו בו בבגרותם. אך, כאשר הם עומדים בפני הבחירה לבחור מגמות ולהירשם לאוניברסיטה בבחירת לימודים גבוהים, ניתן לראות שינוי לא צפוי שקורה. ישנן יותר בנות שנרשמות ללימודים הומניסטיים לעומת מספר הנרשמות ללימודי המדעים וההנדסה. הסיבות שיכולות לנבוע משינוי זה יכולות להיות:

ראשית, כמות הבנים והבנות בכיתה. אם כמות הבנים גדולה בהרבה מידי מכמות הבנות, זה יכול לגרום מצד הבנות להרגשה של נחיתות מול הבנים. הרגשת הנחיתות יכולה להתבטא בכך שהן מרגישות שזה תחום שיותר מתאים לבנים. שהם מבינים וקולטים את החומר בצורה מהירה וטובה יותר. בשל הרגשה זו, הבנות מעדיפות ללכת ללימודים הומניסטיים למרות הפוטנציאל הגבוה שלהן להצטיין במקצועות מדעיים וטכנולוגיים, דבר אשר מתבטא בציוניהם הטובים.

שנית, החברה מעצבת את האדם ומשפיעה לא פחות על סלילת המסלול העתידי. ילדים שעוד לא בטוחים מה הם רוצים לעסוק בהמשך, נוטים להתייעץ עם החברה. ואילו החברה, משייכת מבחינה מגדרית אילו מקצועות מתאימים לאדם או לא. לדוגמה: פיזיקה זה לבנים. השיוך שנעשה על ידי החברה בנוגע לבחירת התחום והמקצוע, משפיע ומשכנע את הילדה לא לבחור בתחומי המדע.

הפתרון לעודד בנות ללמוד מקצועות מדעיים, היא באמצעות פעולות הסברה שבהן יחשפו את הבנות בתוכניות מצוינות בתחומי המדע ויראו נשים פורצות דרך. בעזרת דרך הסברה זו, יהיה שינוי בתדמיתם של המקצועות המדעיים ובכך זה יעודד בנות לנפץ את גדרות המגדר ולנסות להשתלב בתחומים אלו.

3 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page