top of page

אופיר ברדה, כיתה י', מקיף ג', באר שבע

לא פעם אנו נתקלים בנושא האפליה המגדרית הקיימת בחיינו, וזה מפני מהלך ההיסטוריה, שברובו הפנה אלינו גב, הנשים.

אנו מכירות סיפורים רבים שבהם הנשים הן הגזע הנחות, שיועד להן להיות אחראיות על עבודות כמו משק הבית וזכויותיהן היו מוגבלות. עד לתחילת המאה ה,20- בתרבויות מסוימות, חלו איסורים בתחומים שונים על

הנשים. עד לתקופה הזו, הנשים לא יכלו להביע את דעתן או להתנגד ל"ייעוד" שנכפה עליהן, והיו צריכות לחיות תחת יד הברזל של החברה הפטריארכלית.

אך עם בואה של המאה ה-20 התעוררה תנועה שהקימה את המאבק למען שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות כדי למנוע את אפליית הנשים בראש מעייניה. תנועה זו נקראת התנועה הפמיניסטית, והיא צברה במהלך ההיסטוריה הישגים

מרשימים בתחום שוויון הזכויות לנשים.

לפי דעתי, אחת הסיבות העיקריות לכך שנשים לא בוחרות מקצועות מדעיים כשהן ניגשות ללימודים אקדמיים או לימודים בתיכון, היא האפליה הקיימת עד היום. נשים רבות היום יודעות מה מצופה מהן ומוותרות מראש על בחירת מקצועות כאלה, שכאילו הוגדרו "גבריים". מאידך, בעידן הנוכחי שאנו קיימים בו, כשהאפליה אינה מורגשת כפי שהייתה בעבר, הציפיות מרחיקות לכת לנשים, בעיקר.

ולכן, בעיקר בגלל הציפיות הגבוהות של החברה כיום, הרבה נשים מוותרות מלכתחילה. בנוסף, לנשים יש צורת חשיבה רוחנית יותר, הרבה יותר מעמיקה מצורת החשיבה הטכנית של הגברים.

אחד האיסורים של אותן תרבויות לפני תחילת המאה ה-20 היה איסור לימודים ברמות שונות, החל מהרמה הבסיסית של קרוא וכתוב, איסור זה מנע מנשים גישה למידע ולהתפתחותן הרוחנית. וזהו גם ביסוס לטענה שנשים חושבות בצורה רוחנית יותר, בגלל סקרנותן.

ישנן המון דרכים כדי לגרום לנשים להפסיק להירתע מתחומי המדע הקיימים בעולם, יש גם דרכים שקיימות כבר.

אם מסתכלים על הסוגייה מנקודת מבט עולמית או ארצית, הייתי אומרת שיש כיום הרבה פרויקטים ותוכניות שמטרתם לחשוף את הנשים לתחומי המדעים, שמהם הן נרתעות. אך ישנן גם דרכי התמודדות במעגלים פחות נרחבים, כמו שיעורי חשיפה בבתי הספר, שיחות עם היועצת או המורה בבית הספר, והאפשרויות הן עוד רבות.

11 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page