top of page

יערה פסט, כיתה י', בית ספר קשת, מזכרת בתיה

היכן משתנה המשוואה?

במשך שנים עתידן של נשים היה צפוי מראש וגורלן אחד. להינשא, להוליד ילדים ולטפל בהם, בעוד

אחריותו של הגבר היתה לפרנס את המשפחה ולדאוג שאוכל יונח על השולחן. משום כך, בעוד לגבר

ניתנה הזדמנות להגשים את עצמו, לרכוש השכלה ומעמד בכוחות עצמו, הדרך היחידה אשר

אפשרה לאישה להתקדם בחיים היתה להינשא לגבר ממעמד גבוה וללוות אותו.

אני מאמינה כי שינוי המשוואה נוגע לאופן בו סביבתן של ילדות מחנכת אותן, הציפיות שלה מהן

כנשים בהשוואה לגברים בעקבות ההבניות החברתיות שהיא שקועה בה.

יתכן כי כחלק מהתהליך ההולך ונמשך של פירוק המבנה הפטריאכלי, בעקבותיו יותר ויותר נשים

מקבלות הזדמנות לבחור את ייעודן, מתחדשות ציפיות סביבתן של הבנות ומוסדות הלימודים בהם

הן מתחנכות. ילדות מצופות לעמוד בדרישות מוסד החינוך משום שלכאורה מקומן לא מובטח כבנות,

שלא כמו בנים אשר יכולים להרשות לעצמם לחפף פה ושם אך מקומם מובטח להם כגברים ויהי מה.

מילדות ונשים מצופה לציית ולהתנהג בבגרות (כפי שמצופה מראיות טובות) למלא אחר הוראות

המורה, למלא את שיעורי הבית ולהיות בשקט. בעוד בנים פועלים בעקבות האימפולסים שלהם בלי

שיאלצו להתמודד עם השלכות. החינוך שהילדים אגרו בבית נגרר אחריהם אל ספסל הלימודים ונותן

לעצמו ביטוי בהישגיהם.

כאשר ניתנת לבנות הזדמנות לבחור בעבור עצמן מגמה או מקצוע, הן יבחרו בלימודים ההומנסטיים

אשר נתפסים כנשיים יותר, לכאורה רגשיים, עדינים ואינטואיטיביים יותר. בחירה זאת נותנת ביטוי

ל"חינוך המגדרי" שקיבלו בפעם נוספת, הן רשאיות ללכת בדרכן משום שהן עומדות בציפיות

סביבתן.

לדעתי שינוי התהליך אינו צריך להיות המטרה שהתנועה הפמיניסטית שמה לעצמה, השינוי

המתבקש הוא שינוי שורשי של ההבניות והמוסכמות החברתיות אשר מהוות את עמודי היסוד של

הפטריארכיה. כאשר יתמוטטו עמודים אלא, א.נשים בחברה שלנו יוכלו לאפשר לעצמן לבצע

החלטות באופן יותר ויותר אוטונומי עם הזמן, ללא קשר למגדר שלהן. כך יותר בנות יחונכו באופן

שווה לאחיהן ויפנו אל מקצועות ההנדסה והמתמטיקה מתוך תשוקה וסקרנות. לדעתי, כדי לזרז את

התהליך, חשוב להעניק תמיכה והעצמה לנשים וילדות, להנגיש להן את מקצועות ההנדסה

והמתמטיקה, לחנך א.נשים על מבנה החברה שלנו ולהקים ארגוני נשים פמיניסטיים עבור נשים

ונערות בכדי ליצור אחווה נשית שתאפשר ליותר נשים להרגיש בטוחות ומסוגלות.

13 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page