top of page

נעמי יורדאש, פתח תקווה

מדוע בנות מצליחות יותר מבנים במבחנים בתחומי המדעים בבית הספר, אך ישנן יותר בנות שנרשמות ללימודים הומניסטיים באוניברסיטה מאשר מדעיים?

לדעתי, תופעה זו תלויה ב”comfort zone” ובציפייה מהחברה. עבור הרבה בנות יותר קל לבחור במקצועות ההומניסטיים, מכיוון שזו הבחירה המצופה מהן. ולכן, אם הן לא בטוחות בבחירתן, או שיתקשו מעט במגמה הריאלית הן יעדיפו לבחור מקצועות אלו. לעומת זאת, כאשר בחרתי ללכת למקצועות המדעיים, ידעתי שאהיה טובה בהם אפילו אם זו מגמה "של בנים" – כך יוצא שרק בנות שבטוחות שיצליחו יבחרו במקצועות אלו.

אני מניחה שכך גם ההיגיון עובד לכיוון השני – בגלל הציפייה מבנים לבחור במקצועות מדעיים, יותר יבחרו בהם אפילו אם הם לא מצטיינים גמורים. הם לא יעזבו את המגמה אפילו אם יתמודדו עם קשיים, מכיוון שמצופה מהם להישאר

שם (וזו גם הסיבה שיש פחות בנים במגמות הומניסטיות).

לטעמי, כדי לשנות את התהליך כדאי להראות את ההצלחה של בנות אחרות בתחומים המדעיים\ בנים בתחומים ההומניים. יותר קל לבחור במקצוע מסוים כאשר את.ה יודע שיש אנשים דומים לך באותו התחום. הדבר שהקל עלי

לבחור להרחיב דווקא מקצועות מדעיים (ולהצטיין בהם) היה תמיכה מצד משפחתי ועצם היותי מוקפת בהמון בנות מצטיינות בעצמן.

23 צפיותתגובה 1

1 Comment


Guest
Oct 20, 2023

צודקת במאת האחוזים!

Like
bottom of page