top of page

קורל זילבר, כיתה י"ב, בית חינוך ע"ש רבין, תל מונד

למרות ההשתתפות הנמוכה של בנות במקצועות הריאליים, ההישגים שלהן בבתי הספר גבוהים באופן משמעותי

מאלה של הבנים. ממחקר שערכתי, גיליתי כי מיעוט נשים בבחירת מקצועות המדעיים נובע מכך שלנשים אין את היכולות המנטאליות להתמודד עם מתמטיקה ומדעים כמו הגברים. ברוב מדינות המערב נשים בוחרות פחות מבנים ללמוד מקצועות מדעיים, טכנולוגיים והנדסיים.

המחסור בתרומה של המוח הנשי גורם לכך שלא נוכל להתפתח כפי שהיינו עשויים להתפתח אם היו יותר נשים בתחום הזה.

מהנתונים שאספתי הבנתי שאם אין נשים במקצועות האלה זו בעיה של המקצועות - ולא של הנשים.

זה אומר שהמקצועות פחות רלוונטיים לחברה ולכן הנשים לא שם וכשהמקצועות ייהפכו ליותר רלוונטיים

לאדם ולחברה הנשים יהיו שם. לפי דעתי לבנות יש הרגשת נחיתות מול הבנים בתחומי הלימוד האלה, הן מרגישות שזה לא התחום שלהם. מה שמוזר הוא שאף פעם לא היה לזה ביסוס במבחנים - אפילו להפך. הציונים של הבנות, יותר טובים בהרבה מקרים. אני חושבת שכדי לקדם את השוויון בין בנות לבנים יש צורך לעודד הורים ומורים לחזק את הביטחון העצמי והמוטיבציה של בנות המגלות בגיל צעיר עניין במדע, מתמטיקה וטכנולוגיה. ועוד מומלץ להפנות נשים מצליחות לתפקידים שבדרך כלל נשלטים על ידי גברים כמודלים לחיקוי עבור בנות.

לדעתי המדינה ומי שעומד בראשה צריך להשקיע יותר בבנות ולמנוע את הפער התרבותי וגישה כללית שבנות לא אמורות ללכת למדע, ולכן מנקודת מבטי יש צורך וחשוב לשלב בנות במקצועות המדע ומבדיקתי את הנושא למדתי שהניסיון והמחקרים מוכיחים כי בנות מוכשרות שהולכות ללמוד מדעים וטכנולוגיה, ומקבלות תמיכה בבית ובבית הספר, לא רק מצליחות לא פחות מהבנים אלא הרבה פעמים יותר מהם. וניתן ליצור מצב חברתי-חינוכי שבו התלמיד או התלמידה, כחלק מההתפתחות האישית שלהם, יבחרו בלימודים שמסקרנים ומעניינים אותם, ולא על פי המסלול שנקבע להם על ידי הסביבה. ואם יינתנו הזדמנויות רבות יותר לנשים בתחומים אלו, תעסוקת נשים בתחומי המדעים תגדיל את ההכנסות ממסים במדינות ותרומתן למשק תתבטא גם בקידום החדשנות והתחרותיות בעסקים. אני ממליצה למנהיגי המדינה לשאוף ככל שניתן לשוויון מלא בין המינים, לאפשר זמינות מלאה למשאבים והזדמנויות לכל, וכך יתקיים צמצום הפערים של הבנות מול הבנים במקצועות המדעיים ונראה יותר נשים מדעניות, וגם נשים מנהלות במשק.


צפייה 10 תגובות

Comentarios


bottom of page